Scanstorm Speel verder Spelregels Locaties Contact

Algemene werking van het spel

Tijdens het spel gaan spelers op zoek naar de verschillende monumenten en gebruiken ze hun smartphone om de monumenten te scannen. Dit geeft hen de mogelijkheid om de monumenten te veroveren door met goudstukken te bieden.

Andere teams kunnen op hun beurt proberen monumenten te veroveren door een hoger bedrag te bieden. Het beschikbare kapitaal is beperkt per team, wat ervoor zorgt dat teams zullen moeten kiezen en afspreken hoe en wanneer ze hun goudvoorraad het best besteden.

De Scanstorm website houdt live alles grondig bij en een klokje geeft voor iedereen de resterende speeltijd weer. Als de speeltijd op is, dan eindigt het spel en kan er niet meer geboden worden. Het team dat op het einde van het spel de meeste monumenten in zijn bezit heeft, wint het spel.

De Spelregels

Het uitleggen van de spelvoorbereiding, de spelregels en het spelverloop is het eenvoudigst op basis van een voorbeeldspel.

De korte voorbereiding

Teams samenstellen

Een groep van 9 vrienden wil het spel spelen. Ze kiezen ervoor om zich te verdelen in 3 teams van 3 personen.

Ze verzamelen aan het centrale informatiebord waar ze het spel gaan starten.

Spelleider maakt spel aan

Jerome (uit team 1) wordt aangeduid als spelleider en hij maakt een spel aan door de registratie QR-code of NFC-tag van de informatieposter (die zich centraal op het speelterrein bevindt) te scannen en de tab Nieuw Spel te kiezen.

Jerome vult zijn naam in, kiest De vrolijke vrienden als naam voor het nieuwe spel, kiest een duurtijd van 12 minuten en kiest om met 3 teams te spelen.

Andere spelers sluiten aan bij het spel

De overige 8 spelers scannen dezelfde registratie QR-code of NFC-tag. Na het ingeven van hun naam, selecteren ze het spel De vrolijke vrienden aangemaakt door Jerome.

Daarna selecteren ze hun team en kiezen ze Speel om hun smartphones in het juiste team te registreren.

Wachten met starten tot iedereen aangemeld is

Alle spelers worden doorgestuurd naar de webpagina met het speloverzicht. Hierin wordt getoond welke spelers in elk team al geregistreerd zijn.

Als iedereen juist aangemeld is en zijn vrienden er klaar voor zijn, kan spelleider Jerome (als enige) het spel starten.

Het spel

Start! De tijd loopt

Nadat de spelleider het spel gestart heeft, begint de tijd te lopen. Alle teams starten met 25 goudstukken.

Op zoek naar monumenten

Het kaartje toont waar de monumenten zich bevinden. De spelers verspreiden zich en gaan op zoek naar de monumenten. Deze monumenten zijn rechthoekige plaatjes, bevestigd aan paaltjes en andere voorwerpen, en bevatten zowel een QR-code als een NFC-tag.

Een eerste monument veroveren

Kobe (van team 2) is de eerste die bij een monument (de Eiffeltoren) aankomt om het te veroveren. Na het scannen van de Eiffeltoren komt hij terecht op een webpagina die hem toelaat een bod in goudstukken uit te brengen.

Aangezien de Eiffeltoren nog geen eigenaar heeft, kan Kobe elk bod van 1 tot en met 15 uitbrengen om dit monument te veroveren. Kobe selecteert het cijfer 4 om 4 goudstukken te bieden.

Wat is het gevolg van deze eerste verovering?

 1. Het bod van Kobe (4 goudstukken) op de Eiffeltoren wordt aan alle spelers meegedeeld op hun smartphone in de Historiek.
 2. Het kaartje toont dat de Eiffeltoren nu in het bezit is van Team 2 (rood) met een verdedigingswaarde van 4 goudstukken.
 3. Team 2 heeft nu een score van 1 omdat het 1 monument bezit.
 4. Team 2 heeft nog 21 goudstukken omdat het er 4 uitgegeven heeft.

Een monument heroveren

Aaron (van team 3) is Kobe gevolgd en komt als tweede aan bij de Eiffeltoren. Ook hij scant het monument en kan een bod uitbrengen om het te veroveren. De website geeft aan dat Aaron minstens 5 moet bieden om de Eiffeltoren te veroveren van team 2. Aaron kiest ervoor om 6 te bieden.

Wat is het gevolg van deze herovering?

 1. Het bod van Aaron (6 goudstukken) wordt aan alle spelers meegedeeld in de Historiek.
 2. Het kaartje toont dat de Eiffeltoren nu in het bezit is van team 3 met een verdedigingswaarde van 6 goudstukken.
 3. Team 3 heeft nu een score van 1 omdat het 1 monument bezit en de score van Team 2 is weer 0 omdat het een monument verloren heeft.
 4. Team 3 heeft nog 19 goudstukken omdat het er 6 uitgegeven heeft en Team 2 krijgt zijn oorspronkelijk geboden bedrag (4) terug beschikbaar waardoor het opnieuw 25 goudstukken bezit.

Een verbonden monument veroveren

Sommige monumenten zijn met elkaar verbonden. Dat zorgt voor extra strategie in het spel.

Elk verbonden monument dat in het bezit is van hetzelfde team, verhoogt de verdedigingswaarde met +1. De andere teams zullen op die manier dus een hogere prijs moeten betalen om het monument te veroveren.

Verdedigingswaarde = Geboden bedrag + 1 per verbonden eigen monument

Of uitgelegd via het voorbeeldspel: Als Ina (net zoals Aaron uit team 3) het Atomium verovert met een waarde 3, dan zorgt dat voor de volgende situatie:

 1. Alle veranderingen in score, goud en de melding in de Historiek gebeuren op dezelfde manier als voor een gewoon bod: team 3 heeft nu een score van 2 monumenten en nog 16 (25-6-3) goudstukken over.
 2. Het kaartje toont nu een verdedigingswaarde voor het Atomium van 4 in plaats van 3 omdat de Eiffeltoren ook van team 3 is (4 = 3+1)
 3. Het kaartje toont nu een verdedigingswaarde voor de Eiffeltoren van 7 in plaats van 6 omdat het Atomium ook van team 3 is (7 = 6+1)

Opmerking: indien één van de monumenten later in het spel door een ander team heroverd wordt, dan krijgt team 3 enkel zijn oorspronkelijk bod terug en niet de extra goudwaarde van de eventueel verbonden monumenten.

Veroveren, veroveren en veroveren

Gedurende de ganse tijd van het spel blijven de spelers van de teams monumenten veroveren al dan niet van elkaar.

Let op

De voorraad goud per team is eindig en is gemeenschappelijk voor het team. Dat maakt dat teamleden best een strategie afspreken om te bepalen op welke monumenten, wanneer en voor hoeveel goudstukken ze best een bod uitbrengen.

Alle teams blijven tot het einde van het spel actief want zelfs als de goudvoorraad tijdelijk op of onvoldoende is, kan een team nog altijd goud terugkrijgen voor een monument in zijn bezit dat door een ander team veroverd wordt.

Speleinde

Het spel eindigt als de tijd verstreken is. Het team dat op het eind van het spel het meeste monumenten in zijn bezit heeft, wint het spel.

Indien meerdere teams hetzelfde aantal veroverde monumenten hebben, wint het team dat bovendien het meeste goud heeft.

In het voorbeeldspel is team 1 de winnaar want het heeft 7 monumenten in zijn bezit. Team 2 en Team 3 delen de tweede plaats met een score van 6 monumenten.

Voor bijkomende vragen of technische problemen, raadpleeg de FAQ.